UZMANLIK

ALANLARIMIZ

 

AR&GE Teşvikleri

 

AR&GE ekosisteminin önemli bir enstrümanı olan ulusal ve uluslararası fon kaynakları, katma değerli ürün üretimini, güncel ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler kapsamında geçmişte hiç olmadığı kadar desteklemektedir. Bu kapsamda müşterilerimizin hedef faaliyetlerini, proje tasarımından, ürünün pazara çıkışına kadar olan tüm süreç boyunca belirli bir strateji odağında değerlendirmek ve planlamak her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Ayrıca, ilgili mevzuatın yakından takip edilmesi ve mevzuata uygun altyapının kurulması sürecin sorunsuz işlemesinin en temel unsurudur.

Amacımız en kısa sürede ve eksiksiz olarak, yapılan AR&GE harcamaları için fon, teknoloji ve know-how desteğini alacak altyapının kurulması ve hedeflere ulaşılması için süreç boyunca destek olunmasıdır.