UZMANLIK

ALANLARIMIZ

 

Risk Yönetim Hizmetleri

 

Kurumsal Risk Yönetimi; şirketlerin, kurumların değer üretirken, korurken ve kazanırken karşılaşacakları riskleri yönetmek amacıyla strateji belirlemeyle bütünleştirdikleri ve stratejiyi gerçekleştirirken uyguladıkları kültür, yetenek ve uygulamalardır (COSO – 2017). Ya da başka bir açıdan tanımlandığında; risk ile ilgili olarak bir organizasyonu yönetmek ve kontrol etmek için gerçekleştirilen koordine faaliyetlerdir.

Bizler, Şirketinizin risk yönetimi performansını en üst düzeye çıkarmak için risklerinizi tanımlayarak değerlendirmenize ve optimize ederek yönetmenize yardımcı olmaktayız.