UZMANLIK

ALANLARIMIZ

 

Finansal Yeniden Yapılandırma Hizmetleri

 

Finansal yeniden yapılanmalar, hem büyük resme hem de en küçük detaya odaklanmayı gerektiren faaliyetlerdir. Genellikle sorun nakit sıkışıklığıdır ve zaman en önemli kısıttır. Müşterilerimiz ile işbirliği içinde, bir ortak olarak, ileriye dönük yeniden yapılanma planlarını geliştirmek ve uygulamak için birlikte çalışıyoruz. Stratejiden başlayarak sürecin her yönü için tavsiyelerde bulunuyor, güvenilirliği yeniden inşa etmeye yardımcı oluyoruz.